Bästa ved för en vedeldad spis

bty
Trä är ett miljövänligt sätt att skapa värme i hemmet om rätt trä används i vedspisen.
Våra träd producerar syre under dagen genom fotosyntes och koldioxid på nätterna, så genom att bränna trä påverkar vi inte balansen i naturen så länge som de huggna träden ersätts av ny tillväxt i samma takt
Lövträdet är mycket tätare än barrträd som gran och när de växer långsammare har träet mindre luftspalter och därmed mindre vattenretention. Detta innebär att värmevärdet i termer av värme är mycket högre i lövträet upp till 80% medan barrveden bara kan ha ett värmevärde på upp till 40%. Ju högre värmevärde som bränns i en braskamin desto bättre eftersom det ger högre temperaturer i braskamin och därmed en renare brännskada och mindre förorening i vår atmosfär.
Nuförtiden kan de bästa trävarorna för din vedspis köpas och levereras till ditt hem i rimligt stora mängder direkt från en trägård. Dessa gårdar är ofta specialiserade på tillväxt av lövträ, kapning och omplantering samtidigt. Efter avverkningen skärs träet i storlekar på cirka 300 mm x 100 mm och kryddas med torkningsprocessen. Hemligheten är att när det kryddade träet finns i dina lokaler, håll det torrt inomhus eller lägg det i en uteservering där det finns en mängd olika på marknaden.

Inläggstid: 29 juli-2020